Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się również do strony internetowej wielkopolskaes.pl

 Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies dla poszczególnych przeglądarek:

Firefox

Chrome

Internet Explorer

Opera

 

O nas

zdjecie gala

Projekty realizowane przez Zespół Ekonomii Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu:

System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej

Cele projektu:

  1. Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb rozwiązań
  2. Uspójnienie polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej na terenie całego kraju
Opis projektu:

Projekt pt. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”
Wnioskodawca: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Partnerzy:
1. Uniwersytet Warszawski,
2. Województwo Małopolskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
3. Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 – 31.12.2021
Budżet projektu: 5 165 600,14 zł, z czego środki ROPS Poznań: 863 086,50 zł; finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Cele projektu:
Działania projektowe mają na celu wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych.
Drugim efektem prowadzonych działań ma być uspójnienie polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej na terenie całego kraju. W ramach projektu funkcjonuje Krajowy Komitet Ekonomii Społecznej wraz z grupami roboczymi.

Zadania ROPS Poznań:
1. „Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarze edukacyjnym
W ramach zadania:
• Opracowany został raport z dotychczasowych działań w obszarze edukacji dotyczącej ekonomii społecznej na poziomie szkół podstawowych pt. „ Ala zna spółdzielnie?”,
• przygotowana została koncepcja programu upowszechniania przedsiębiorczości społecznej,
• opracowany zostanie kompleksowy program przedsiębiorczości społecznej, który obejmować będzie podstawy wiedzy o ES w praktycznym ujęciu np. poprzez warsztaty, wizyty w przykładowych PES, szerzenie idei wolontariatu w sektorze ES,
• opracowany zostanie podręcznik przedsiębiorczości społecznej wraz z narzędziami upowszechniającymi.

2. „Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarze koordynacji ES w regionach

W ramach zadania odbywają odbywać się cykliczne (3/rok) spotkania Grupy ds. koordynacji ES w regionach (składającej się m.in. z przedstawicieli ROPS). Grupa odpowiedzialna jest za wypracowanie wspólnej koncepcji działań w zakresie ES w regionach oraz metod ich koordynacji. Kolejne działanie to spotkanie ROPSów i OWESów, które organizowane są zawsze podczas ogólnokrajowych wydarzeń (Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej
i Solidarnej) i są okazją do sieciowania środowiska. W ramach Zadania odbywają się także spotkania Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej celem włączania wszystkich interseraiuszy ES w proces tworzenia koordynacji systemu.
Wypracowane założenia dotyczące uspójnionych działań w ramach koordynacji systemu ES
oraz innych obszarów będą upowszechnianie podczas spotkań organizowanych w ramach kampanii lobbingowej, której celem jest włączania ES w polityki publiczne.

Pobierz:

Zadania w ramach projektu „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej

Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim  na lata 2019 – 2022

Cele projektu:

  1. Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w województwie wielkopolskim i jego oceny przez interesariuszy
  2. Poprawa współpracy między interesariuszami ekonomii społecznej w regionie
  3. Podniesienie świadomości społeczeńtwa na temat funkcjonowania systemu ekonomii społecznej
  4. Włączenie ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej  w lokalne polityki publiczne i system realizacji usług społecznych
  5. Wzrost potencjału Podmiotów Ekonomii Społecznej jako dostawców dóbr i usług
Opis projektu:

Projekt pt. Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim  na lata 2019 – 2022.

Okres realizacji projektu: 1.01.2019-31.12.2022

Budżet projektu: 2 612 685,00 zł, w tym wkład własny: 391 902,75 zł.

Cel główny: Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w województwie wielkopolskim i jego oceny przez interesariuszy.   

Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w ramach poprzedniego projektu realizowanego w okresie 1.07.2015-31.12.2018, ale zawiera również nowe elementy. Są one odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość, sytuację na rynku pracy i wśród grupy docelowej objętej wsparciem w ramach sektora ekonomii społecznej. Ponadto w nowy projekt zostały wpisane rekomendacje wynikające z badania ewaluacyjnego systemu ES w województwie wielkopolskim.  

Koordynacja odbywa się głownie poprzez działania Komitetu ds. ekonomii społecznej oraz pracy grup roboczy, które działają przy ROPS w Poznaniu. Grupy robocze zajmują się poszczególnymi obszarami w sektorze: promocją ES, animacją i edukacją w zakresie ES, rehabilitacją ON, zatrudnieniem specjalnym, sieciowanie PES oraz pracująca cyklicznie grupa zajmująca się aktualizacją Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Wielkopolskiego na lata 2013- 2022. 

W ramach Komitetu działa również sieć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej akredytowanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Świadczą one usługi wsparcia na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i podmiotów ekonomii społecznej.
 

Pobierz:

Zadania w ramach projektu Koordynacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022

Baner z logotypami: flaga Funduszy Europejskich, flaga RP, herb województwa wielkopolskiego, flaga UE
Baner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej