Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się również do strony internetowej wielkopolskaes.pl

 Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies dla poszczególnych przeglądarek:

Firefox

Chrome

Internet Explorer

Opera

 

Grupa robocza ds. koordynacji ekonomii społecznej w regionach

 

Dnia 5 marca 2021 roku odbyło się spotkanie online Grupy roboczej ds. koordynacji ekonomii społecznej w regionach, działającej przy Krajowym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej zajmujący się na co dzień ekonomią społeczną oraz konsultanci regionalni z projektu Spójna Integracja Rozwoju Ekonomii Społecznej SIRES II współpracujący na co dzień z regionalnymi ośrodkami m.in. nad regionalnymi programami rozwoju ekonomii społecznej.  

Na spotkanie zapraszało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie – partnerami projektu „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej“. Spotkanie miało charakter wideokonferencji. Uczestniczyło w nim ponad 30 osób z całego kraju.

Tematem przewodnim spotkania było tworzenie nowych lub aktualizacja istniejących  regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej. O modelu tworzenia takich programów opowiedział przedstawiciel Małopolskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Przedstawił on podstawowe założenia modelu, jego strukturę oraz etapy powstawania. Wypracowanie modelu ma na celu ujednolicenie powstających w poszczególnych regionach dokumentów zarówno na poziomie planowanych działań czy kierunków interwencji jak i wskaźników służących ewaluacji programu. Model zakłada takie cele jak solidarna wspólnota lokalna, solidarny rynek pracy czy konkurencyjna przedsiębiorczość. Wynikają one z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, który jest w procesie aktualizacji. Środowisko ekonomii społecznej wyczekuje ponadto na pojawienie się zapowiadanej od dawna ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Dobrze byłoby, aby obecnie aktualizowane lub tworzone regionalne programy były spójne w kluczowych działaniach z dokumentami strategicznymi dot. ekonomii społecznej takimi właśnie jak ustawa czy krajowy program.

Stan prac nad regionalnymi programami w poszczególnych regionach jest na bardzo różnych poziomach zaawansowania, od ukończonych prac nad programem, poprzez proces diagnozy i opracowywania programu, aż do braku jakichkolwiek działań. Z przeprowadzonej  przez ROPS w Krakowie ankiety dot. postepu prac nad tworzeniem RPRES w poszczególnych regionach wynika, że dziesięć regionów jest w trakcie prac nad aktualizacją programu, cztery regiony nie rozpoczęły tych prac w ogóle, a dwa regiony są na etapie przyjmowania już opracowanego programu przez Zarząd Województwa.

W pracach nad nową prespektywą dyskutuje się nad regionalizacją procesu akredytacji, rolą ROPS-ów jako koordynatorów ekonomii społecznej w regionach, rolą OWES-ów, ich specjalizacją czy chociażby rolą ROPS-ów we wdrażaniu zapisów ustawy o centrach usług społecznych. Nie ma jednego głosu płynącego ze środowiska ekonomii społecznej w tych kluczowych kwestiach. Regionalne ośrodki polityki społecznej różnią się w tym zakresie w swoich opiniach. Wyzwań dla sektora ekonomii społecznej w zastanej rzeczywistości jest bardzo wiele. Tak samo jak niewiadomych dot. kierunków działania całego systemu ekonomii społecznej. Kolejne spotkanie robocze Grupy ds. koordynacji ekonomii społecznej w regionach zaplanowano na II kwartał 2021 roku.

Baner z logotypami: flaga Funduszy Europejskich, flaga RP, herb województwa wielkopolskiego, flaga UE
Baner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej