Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się również do strony internetowej wielkopolskaes.pl

 Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies dla poszczególnych przeglądarek:

Firefox

Chrome

Internet Explorer

Opera

 

Działania wielkopolskiego Komitetu ds. ES w 2019 roku.

W 2019 roku wielkopolski Komitet ds. ES spotkał się cztery razy (15.04, 25.06, 14-16.10 oraz 28.11).  

W trakcie kwietniowego spotkania położono duży nacisk na przepracowanie kwestii roli i zadań Komitetu. W tym celu zorganizowano warsztaty z moderatorem, który pracował z zespołem nad zadaniami i działaniami jakie Komitet może podejmować w dalszym okresie funkcjonowania. Postanowiono, że to jest na tyle istotna kwestia, że kontynuowano ten proces przez kolejne spotkania Komitetu. Ponadto ekspert z obszaru ES omówił z wielkopolskim Komitetem zmiany prowadzone w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej. Ponieważ w 2019 roku kwestie strategiczne w zakresie rozwoju ekonomii społecznej były szeroko dyskutowane na poziomie krajowym (m.in. w ramach prac Krajowego Komitetu ds. ES) na bieżąco informowano członków Regionalnego Komitetu o pracach w poszczególnych tematach np. Ustawa o Ekonomii Społecznej i Solidarnej, materiał dot. przyszłości ES w nowej perspektywie finansowej. 

W czerwcu zorganizowano warsztaty, na których dyskutowano nad zapisami dokumentów strategicznymi tworzonych na poziomie województwa: Strategii Polityki Społecznej oraz Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Podczas warsztatów obecni byli przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej UMWW, którzy zaprezentowali wypracowane założenia Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego (Strategia Wielkopolska 2030) m.in. horyzont czasowy nowego dokumentu strategicznego dla regionu, zakres terytorialny, przedmiotowy i podmiotowy Strategii oraz propozycje odniesień do takich elementów jak np. diagnoza, model rozwoju, wizja, misja czy cele.

W październiku zorganizowano wyjazdowe posiedzenie w Karpaczu, podczas którego metodą warsztatową kontynuowano prace dot. roli, współpracy i zadań podejmowanych przez Regionalny Komitet ds. ES.

Podczas listopadowego posiedzenia członkowie Komitetu dyskutowali na tematy, które ich zdaniem są w obecnej chwili najważniejszymi wyzwaniami w sektorze ekonomii społecznej. W dyskusji aktywnie uczestniczyła Pani Marzena Wodzińska - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, proponując m.in. różne rozwiązania, dzieląc się pomysłami, które mogą nie tylko usprawnić prace Komitetu, ale również pozytwywnie wpłynąć na rozwój ekonomii społecznej w naszym regionie. Zwrócono uwagę rownież na potrzebę wprowadzenia zmian w regulaminie Komitetu, które wynikają z podsumowania całorocznych prac dot. roli Komitetu. To pozwoliło na zaplanowanie działań na początek 2020r., czyli aktualizację regulaminu oraz aktualizację Uchwały SWW dot. aktualizacji czlonków Komitetu ds. ES.

Dodatkowo w 2019r. Komitet uczestniczył w wyjazdowym posiedzeniu Komitetu w subregionie kaliskim, gdzie miał okazję zapoznać się z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej funkcjonującymi w subregionie.

Praca Komitetu prowadzona jest też zdalnie. Przykładem tego jest konsultowanie stanowisk dokumentów – np. opiniowanie stanowiska w sprawie barier utrudniających skuteczną reintegrację społeczno-zawodową w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej.

Ponadto przedstawiciele Komitetu w 2019 roku uczestniczyli w spotkaniach dotyczących aktualizacji Regionalnych Programów Rozwoju ES organizowanych przez ROPS Kraków oraz spotkaniu Makroregionalnym dla naszego regionu w ramach projektu pn. "Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Spolecznej", które miało służyć - omówieniu propozycji rozwiązań w zakresie rozwiązań na rzecz ekonomii społecznej w przyszłym okresie programowania (EFS Plus).

 

Baner z logotypami: flaga Funduszy Europejskich, flaga RP, herb województwa wielkopolskiego, flaga UE
Baner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej