Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się również do strony internetowej wielkopolskaes.pl

 Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies dla poszczególnych przeglądarek:

Firefox

Chrome

Internet Explorer

Opera

 

Deklaracja dostępności

Wstęp

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (w skrócie ROPS):

telefon: +48 61 856 73 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres korespondencyjny: al. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.wielkopolskaes.pl/.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • serwis posiada za mały kontrast (pomiędzy tłem a kolorem elementu na nim umieszczonego). ROPS prowadzi prace zmierzające do poprawienia tej niedogodności,
 • serwis nie posiada mapy serwisu, wyszukiwarki, listy powiązanych stron lub spisu treści,
 • część treści nietekstowej nie posiada tekstu alternatywnego,
 • niektóre strony nie posiadają poprawnie ustawionej hierarchii nagłówków,
 • niektóre linki nie mają przypisanych stron lub podstron,
 • wybrane elementy na stronie tworzące formularze nie mają opisanych etykiet,
 • nie wszystkie treści artykułów publikowane na stronie są dostępne cyfrowo,
 • nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2023-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Mazurek, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 858 45 20, 601 646 698. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacja na temat procedury

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – więcej

 

Dostępność architektoniczna

 

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań (ROPS w Poznaniu)

Dostępność wejścia
Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Nowowiejskiego. Przy wejściu z ulicy drzwi otwierane ręcznie na zewnątrz. Przed wejściem stopień. Z lewej strony jest podjazd wykonany z materiału antypoślizgowego, umożliwiający wjazd wózkiem lub wejście osobie z utrudnioną mobilnością. Dodatkowo zapewniono dostęp alternatywny: po lewej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek wzywający pracownika ochrony do pomocy przy wejściu/wjeździe do budynku. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy ROPS tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

Dostępność parkingu
Przed budynkiem przy ul. Nowowiejskiego są 2 ogólnodostępne miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo, przy ulicy Nowowiejskiego oraz przy Placu Wolności, znajduje się 6 ogólnodostępnych wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Do ROPS w Poznaniu można dojechać tramwajem i wysiąść na przystanku „Ratajskiego”.

Dostępność budynku
Na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia znajduje się recepcja i ochrona. Przejście do Za szklanymi drzwiami, po prawej stronie znajduje się winda. Winda zapewnia możliwość przemieszczania się po wszystkich kondygnacjach budynku. Drogę do windy wyznaczają wypukłe oznaczenia poziome w kolorze żółtym umieszczone na podłodze. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej znajduje się na II, III i IV piętrze.

Sekretariat ROPS znajduje się na II piętrze. Po wyjściu z windy należy udać się korytarzem w lewo. Drogę od windy do Sekretariatu wyznaczają wypukłe oznaczenia poziome w kolorze żółtym umieszczone na podłodze. Sekretariat mieści się po prawej stronie. W godzinach pracy ROPS drzwi do Sekretariatu pozostają cały czas otwarte. 

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika punktu recepcji i ochrony oraz powiadomić go o konieczności udzielenia pomocy.

Na II i IV piętrze znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Pomieszczenia posiadają tabliczki na drzwiach z informacją w alfabecie Braille’a. Dodatkowo na każdym piętrze na poręczach wytłoczono w alfabecie Braille’a numery pięter.

Sala konferencyjno-szkoleniowa na II piętrze jest wyposażona w pętlę indukcyjną.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zapewnia możliwość korzystania w trakcie kontaktu z nami z pomocy wybranego tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) lub tłumacza – przewodnika.

Świadczenie to jest dla osób uprawnionych bezpłatne. Prosimy o zgłoszenie chęci skorzystania z tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w sekretariacie ROPS drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer 61 8567 300.

Respektujemy również prawo osób ze szczególnymi potrzebami  komunikacyjnymi do skorzystania w kontakcie z nami z pomocy osoby przybranej. Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę doświadczającą trudności w komunikowaniu się w celu ułatwienia jej porozumienia i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w naszym Ośrodku.

ROPS zapewnia usługę tłumacza języka migowego dostępną z poziomu strony internetowej. Klient korzystający z takiej formy komunikacji może samodzielnie wykonać zdalne połączenie z tłumaczem lub skorzystać z tej usługi w siedzibie ROPS. Usługa dostępna jest we wszystkich lokalizacjach ROPS. Oznaczenie usługi tłumacza języka migowego - piktogram migających dłoni - jest umieszczone w sekretariacie ROPS oraz punktach obsługi klienta w innych lokalizacjach.  

Na stronie internetowej ROPS znajduje się informacja o zakresie działalności ROPS w Polskim Języku Migowym oraz plik odczytywalny maszynowo.

Na stronie internetowej ROPS znajduje się informacja o zakresie działalności Urzędu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR).

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami ROPS zapewnia obsługę w formie określonej w tym wniosku [doc 33kB].

Baner z logotypami: flaga Funduszy Europejskich, flaga RP, herb województwa wielkopolskiego, flaga UE
Baner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej