Zapytanie ofertowe - na wynajem Sali, przygotowanie posiłków i obsługę gali certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej - UWAGA informacja dodatkowa

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wynajem Sali, przygotowanie posiłków i obsługę gali certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej organizowanej  przez Zamawiającego.

Jednocześnie informujemy, że wartość netto zamówienia w ramach prowadzonego postępowania nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

W wyżej wymienionym zamówieniu nie stosuje się ustawy prawo o zamówieniu publicznym art. 4 ust. 8. 

 

Szczegóły w załącznikach:

zapytanie ofertowe

formularz oferty

 

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na zapytanie dotyczące środków finansowych przeznaczonych na organizację gali certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej "Zakup prospołeczny" informujemy, że zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach europejskiego funduszu społecznego środki finansowe przeznaczone na organizację gali wręczenia certyfikatów w tym: sala, catering, zaproszeni goście, materiały informacyjne, występ artystyczny itp. w roku 2016r. wynosi 17.000,00 zł.

Zapytanie ofertowe - na na wynajem sali i obsługę gali certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wynajem sali  i obsługę gali certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej organizowanej w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie informujemy, że wartość netto zamówienia w ramach prowadzonego postępowania nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Szczegóły w załącznikach:

 

Zapytanie ofertowe

Formularz zgłoszeniowy

Zapytanie ofertowe na na wykonanie usługi moderowania czterech spotkań dotyczących wypracowania modelu koordynacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi moderowania czterech spotkań dotyczących wypracowania modelu koordynacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Spotkania organizowane są w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie informujemy, że wartość netto zamówienia w ramach prowadzonego postępowania nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.


Szczegóły w załącznikach.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz zgłoszeniowy