Zapytanie ofertowe

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia warsztatów w zakresie wdrożenia narzędzia do pomiaru efektu integracyjnego w podmiotach reintegracyjnych. Warsztaty dedykowane są podmiotom reintegracyjnym (CIS/KIS/WTZ/ZAZ) oraz jednostkom samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - na wykonanie usługi przeprowadzenia warsztatów dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, ERS oraz FS w perspektywie finansowej 2014-2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia warsztatów dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, ERS oraz FS w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - na wykonanie usługi przeprowadzenia warsztatów dotyczących kwalifikowalności...

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług informatycznych dotyczących portalu wielkopolskaes.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty nawykonanie usług informatycznych dotyczących portalu wielkopolskaes.pl prowadzonego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły w załącznikach: zapytanie ofertowe oraz  formularz oferty

Zapytanie ofertowe-usługa szkoleniowo/warsztatowa i doradztwo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty nawykonanie usługi przeprowadzenia szkoleń/warsztatów oraz godzin doradczych z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych dla przedstawicieli samorządów w województwie wielkopolskim, prowadzonego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły znajdują się w załącznikach: zapytanie ofertowe oraz formularz.

Zapraszamy do składania ofert drogą elektroniczną do dnia 5 lutego 2016 roku.