Zapraszamy do składania ofert na organizację wizyt studyjnych nt. Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy w Nysie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na organizację dwóch wizyt studyjnych mających na celu przedstawienie Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej  Współpracy instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej  w Nysie (LPIW). Opis LPIW stanowi załącznik do zapytania ofertowego. Termin realizacji wizyt: grudzień 2016 roku.
W wizytach uczestniczyć będzie maksymalnie 40 osób, po 20 osób w jednej wizycie.

Jednocześnie informujemy, że wartość netto zamówienia w ramach prowadzonego postępowania nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się tutaj:

zapytanie-ofertowe

Oferty prosimy składać na poniższym formularzu:

formularz-oferty-wizyta-Nysa

Szczegółowe informacje nt. założeń Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej:

Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy – Nysa

< wstecz