Zapytanie ofertowe - na na wynajem sali i obsługę gali certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wynajem sali  i obsługę gali certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej organizowanej w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie informujemy, że wartość netto zamówienia w ramach prowadzonego postępowania nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Szczegóły w załącznikach:

 

Zapytanie ofertowe

Formularz zgłoszeniowy

< wstecz