Zapytanie ofertowe na na wykonanie usługi moderowania czterech spotkań dotyczących wypracowania modelu koordynacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi moderowania czterech spotkań dotyczących wypracowania modelu koordynacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Spotkania organizowane są w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie informujemy, że wartość netto zamówienia w ramach prowadzonego postępowania nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.


Szczegóły w załącznikach.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz zgłoszeniowy

< wstecz