Zapytanie ofertowe na na wykonanie usługi przeprowadzenia pięciu szkoleń/warsztatów z zakresu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dla PES - UWAGA zmiany

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia  pięciu szkoleń/warsztatów z zakresu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szkolenia/warsztaty będą skierowane dla przedstawicieli Podmiotów ekonomii społecznej(PES).

Warsztaty prowadzone będą w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie informujemy, że wartość netto zamówienia w ramach prowadzonego postępowania nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Uwaga! Doprecyzowanie zapisów  zapytania ofertowego:
Dotyczy liczby uczestników: w każdym szkoleniu/warsztacie udział weźmie średnio 15 osób.
Dotyczy materiałów szkoleniowych: O doborze i formie materiałów decyduje składający ofertę, z zastrzeżeniem, że oprócz prezentacji, zapisów ustawy ważne są również  praktyczne rozwiązania, przykłady ofert, studium przypadków.

 

W załącznikach zapytanie ofertowe oraz formularz zgłoszeniowy:

 

zapytanie ofertowe

formularz zgłoszeniowy

 

< wstecz