Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”

Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” to system certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej i ich produktów i usług, dzięki któremu jednostki te zyskują dodatkowe narzędzie budowania wizerunku.

„Zakup prospołeczny” daje możliwość dokonywania społecznie użytecznych wyborów konsumenckich, które wpływają na poprawę sytuacji życiowej osób potrzebujących – niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, wychodzących z uzależnień.

Dla podmiotów ekonomii społecznej „Zakup prospołeczny” jest systemem certyfikacji, który wyróżnia wybrane produkty i usługi spośród coraz bogatszej oferty firm społecznych i przebogatej oferty innych firm. Jest zatem dodatkowym narzędziem promocyjnym, a także wspiera podmioty w staraniach o utrzymanie wysokiej jakości produktów i usług oraz profesjonalizację działalności.

Historia

Na przełomie września i października 2010 roku Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi zorganizowała w Rynii pod Warszawą spotkanie dla organizacji wspierających ekonomię społeczną, podczas którego omówione zostały najważniejsze założenia pomysłu certyfikacji i promocji podmiotów ekonomii społecznej, ich towarów i usług. Wtedy też Fundacja utwierdzona została w przekonaniu, że promowanie podmiotów ekonomii społecznej wraz z ich produktami i usługami pod wspólną marką jest szczególnie ważne. Rozpoczął się pilotaż wdrażania Znaku w województwie wielkopolskim.

Kampania, która początkowo obejmowała wyłącznie województwo wielkopolskie, szybko rozprzestrzeniła się na kolejne regiony. Wieści o certyfikacji Znakiem „Zakup prospołeczny” błyskawicznie dotarły na południe Polski – pierwszą instytucją, która zgłosiła się do Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi z pytaniem o możliwość certyfikacji w swoim województwie był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Prawnicy Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi rozpoczęli prace nad przygotowaniem umowy sublicencyjnej, konsultując ją z prawnikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Małopolsce, a potem w kolejnych regionach.

Stan obecny

Obecnie instytucje certyfikujące funkcjonują w dziewięciu województwach:

1)     wielkopolskim – Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi,

2)     małopolskim – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

3)     łódzkim – Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,

4)     opolskim – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu,

5)     zachodniopomorskim – Województwo Zachodniopomorskie,

6)     warmińsko-mazurskim – Województwo Warmińsko-mazurskie,

7)     podlaskim – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku,

8)     lubelskim – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie,

9)     dolnośląskim – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu,

10)kujawsko-pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,

11)podkarpackim – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie,

12)śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach.

Ponadto w październiku 2014 roku Znak został przyznany podmiotowi z województwa lubuskiego. Kolejne podmioty ekonomii społecznej kontaktują się z Fundacją z pytaniem o możliwość przyznania certyfikatu „Zakup prospołeczny”.

Certyfikowanych jest już kilkadziesiąt podmiotów z całej Polski – spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, przedsiębiorstw non-profit i innych. Rozszerzająca się na kolejne regiony idea „Zakupu prospołecznego” (wkrótce kolejne regiony otrzymają prawo do przyznawania Znaku na swoim terenie) daje nadzieję, że liczba certyfikowanych podmiotów będzie nadal szybko rosnąć.

Cel istnienia Znaku „Zakup prospołeczny”

Wśród najważniejszych celów przyświecających „Zakupowi prospołecznemu” wymienić należy:

·         promowanie produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej pod silną, wspólną marką,

·         dostarczenie podmiotom ekonomii społecznej dodatkowych narzędzi promocji, reklamy i PR, które wyróżnią te jednostki spośród szerokiej oferty przedsiębiorstw komercyjnych, a tym samym będą pomocne przy pozyskiwaniu nowych klientów indywidualnych, jak i zleceń od firm prywatnych,

·         mobilizowanie podmiotów ekonomii społecznej do nieustannego zabiegania o utrzymywanie wysokiej jakości swoich produktów i       usług,

·         umożliwienie klientom kupowania produktów i usług wysokiej jakości – Znak „Zakup prospołeczny” jest gwarancją, że kupowane produkty wykonane zostały ze szczególną troską o każdy szczegół, umożliwienie klientom podejmowania decyzji społecznie użytecznych – osoba kupująca produkty i usługi oznaczone Znakiem „Zakup prospołeczny” zyskuje poczucie angażowania się w rozwiązywanie problemów społecznych; Znak pozwala klientom odróżnić produkty podmiotów społecznie zaangażowanych od firm komercyjnych.

 

Więcej informacji na stronie: www.zakupprospoleczny.pl

 

                        

 
< wstecz