A- A A+

Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się również do strony internetowej wielkopolskaes.pl

 Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies dla poszczególnych przeglądarek:

Firefox

Chrome

Internet Explorer

Opera

 

Komitet ds. Ekonomii Społecznej

Komitet ds. ES został powołany uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2013 roku. Jego głównym zadaniem jest  budowanie środowiska regionalnego sektora ekonomii społecznej. Komitet jest ciałem międzysektorowym i działa przy ROPS w Poznaniu. Pełni funkcje konsultacyjno-doradczą  oraz jest jednym z narzędzi koordynacji sektora ES  w regionie.

 

Do głównych zadań Komitetu należy:

- zadania związane z koordynacją polityki rozwoju ekonomii społecznej;

- wyznaczanie wizji i kierunków rozwoju ekonomii społecznej;

- uspójnianie wszystkich działań sektora w regionie;

- konsultowanie dokumentów strategicznych uwzględniających zagadnienia związane ze wsparciem ekonomii społecznej;

- koordynowanie wdrażania Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2020 (monitorowanie realizacji planu, aktualizacje i modyfikacje planu);

- identyfikacja barier w rozwoju ekonomii społecznej w regionie;

- konsultowanie aktów prawnych i lobbowanie na rzecz korzystnych rozwiązań prawnych na rzecz sektora ekonomii społecznej;

- wypracowywanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

W ramach Komitetu działają grupy robocze, które zajmują się poszczególnymi obszarami w sektorze ES, m.in. edukacją, promocją, rehabilitacją ON, zatrudnieniem socjalnym czy współpracą z biznesem. Grupy definiując najważniejsze problemy i wyzwania w danym obszarze, wypracowują rozwiązania w tym zakresie.

 

Komitet skupia przedstawicieli wielkopolskiego środowiska ekonomii społecznej, w tym m.in. przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, władz województwa, przedstawicieli pracodawców, świata nauki, czy świata biznesu oraz przedstawicieli samorządów powiatowych i gminnych w składzie:

 

1)      Przewodniczący Komitetu – Marzena Wodzińska - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego;

2)      Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Komitetu – Aleksandra Kowalska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu;

3)      Drugi Zastępca Przewodniczącego Komitetu - Wojciech Zarzycki - Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu;

4)      Członkowie Komitetu:

a)       Aleksandra Andrzejewska - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (zastępca - Grzegorz Przymus - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu),

b)    Bolesław Chwarścianek  – Związek Gmin i Powiatów Wielkopolskich                                   (zastępca – Stefan Wawrzyniak - Prezes Fundacji Gębiczyn),

c)       Natasza Cyrulik – Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych  (zastępca - Bartłomiej Nowicki -  Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych),

d)      Krystyna Dorsz – Przedsiębiorstwo społeczne Diakonijna Spółka Zatrudnienia  (zastępca - Małgorzata Żak - Przedsiębiorstwo Społeczne Diakonijna Spółka Zatrudnienia),

e)       Andrzej Drygas – Wielkopolski Związek Pracodawców „Lewiatan” (zastępca - Małgorzata Animucka - Wielkopolski Związek Pracodawców „Lewiatan”),

f)       Iwona Hejducka – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce przy Stowarzyszeniu Dzieci i Osób Niepełnosprawnych (zastępca – Anna Hejducka - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce przy Stowarzyszeniu Dzieci i Osób Niepełnosprawnych),

g)      Anna Krzyżostaniak – Wielkopolskie Forum Ośrodków Pomocy Społecznej (zastępca - Sebastian Czwojda - Wielkopolskie Forum Ośrodków Pomocy Społecznej),

h)      Maciej Ławrynowicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Pracy i Polityki Społecznej (zastępca - Magdalena Andrałojć - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Pracy i Polityki Społecznej),

i)        Tomasz Mika – Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej (zastępca - Andrzej Markiewicz - Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej),

j)        Renata Nowinowska – Powiat Słupecki (zastępca – Daniel Konieczka - Powiat Słupecki),

k)      Zbigniew Prałat – Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie konińskim (zastępca - Przemysław Piechocki - Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie konińskim),

l)        Zofia Rutkowska– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (zastępca Natalia Wasielewska – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu),

m)    Barbara Sadowska – Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka - Centrum Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce (zastępca - Katarzyna Kokot – Małach - Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka - Centrum Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce),

n)      Justyna Schaefer - Kurkowiak, Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie leszczyńskim (zastępca - Anna Paulina Matczuk - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie leszczyńskim)

o)      Zbyszko Siewkowski – Stowarzyszenie Etap (zastępca – Lidia Nowotna – Stowarzyszenie Etap),

p)      Bartosz Sławecki – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr  (zastępca - Joanna Schmidt - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr),

q)      Mirosław Sobkowiak– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (zastępca – Violetta Kolendowicz - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu),

r)       Andrzej Stogowski – Collegium Da Vinci (zastępca – Marta Majorczyk – Collegium Da Vinci),

s)       Lidia Węsierska-Chyc – Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie poznańskim (zastępca – Maria Sadowska - Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w  subregionie poznańskim),

t)        Irena Wojciechowska – Lokalna Grupa Działania „Puszcza Notecka” (zastępca - Anna Andrałojć - Lokalna Grupa Działania „Puszcza Notecka”),

u)      Monika Zembrzycka - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (zastępca – Maciej Patulak - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu),

v)         Edyta Antkowiak  – Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim (zastępca – Ewa Rybarczyk - Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim),

w)       Monika Piotrowska – Gmina Czarnków (zastępca – Anna Skuza - Gminny Ośrodek       Pomocy Społecznej w Czarnkowie),

x)    Maciej Perzyński – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Etap (zastępca -   Agnieszka Henke),

y)    Grzegorz Wojtanowski – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Sieć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (zastępca – Iwona Płocka - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Sieć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej).