A- A A+

Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się również do strony internetowej wielkopolskaes.pl

 Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies dla poszczególnych przeglądarek:

Firefox

Chrome

Internet Explorer

Opera

 

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES) w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2022 jest programem wojewódzkim w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. Dokument diagnozuje także kondycję ekonomii społecznej w regionie oraz wskazuje ścieżki jej rozwoju. RPRES wyraźnie określa istotną rolę ekonomii społecznej w regionie jako narzędzia, które tworzy aktywną politykę społeczną.

 

RPRES został opracowany przez zespół ekonomii społecznej w ROPS przy współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji pomocy społecznej i uczelni.

Zapisy RPRES wpisują się w nadrzędne, strategiczne założenia Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 12 sierpnia 2014 roku.

Na poziomie regionalnym Program jest dokumentem funkcjonujący w szerszym kontekście wojewódzkim, a jego zapisy stanowią podstawę przy opracowywaniu innych dokumentów strategicznych i operacyjnych. W ten sposób rozwój ekonomii społecznej został uwzględniony między innymi w:

  • Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020,
  • Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020,
  • projekcie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem strategicznym nakreślonym w RPRES jest wzrost znaczenia ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu. Do jego osiągnięcia prowadzić mają cztery pośrednie rezultaty:

  • wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku dóbr i usług,
  • wzrost zaangażowania wspólnot lokalnych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej,
  • wzrost skuteczności i efektywności działań integracyjnych i zatrudnieniowych podmiotów ekonomii społecznej,
  • wzrost efektywności funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej.

W dokumencie zostały określone strategiczne działania przewidziane na najbliższe lata wraz z prognozowaną, procentową alokacją środków. Zgodnie z zapisami dokumentu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zarządza i koordynuje ekonomię społeczną jako ścieżkę rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Zapraszamy do zapoznania się z RPRES oraz z materiałem wypracowanym podczas warsztatów dotyczących aktualizacji. Dokument zawiera podział zadań pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej i ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej  oraz sformułowane Priorytety i Działania dla województwa wielkopolskiego w sektorze ekonomii społecznej.

dokument: RPRES

Materiał z warsztatów