Komitet ds. Ekonomii Społecznej

Komitet ds. ES został powołany uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2013 roku. Jego głównym zadaniem jest  budowanie środowiska regionalnego sektora ekonomii społecznej. Komitet jest ciałem międzysektorowym i działa przy ROPS w Poznaniu. Pełni funkcje konsultacyjno-doradczą  oraz jest jednym z narzędzi koordynacji sektora ES  w regionie.

Czytaj więcej: Komitet ds. Ekonomii Społecznej

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES) w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2022 jest programem wojewódzkim w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. Dokument diagnozuje także kondycję ekonomii społecznej w regionie oraz wskazuje ścieżki jej rozwoju. RPRES wyraźnie określa istotną rolę ekonomii społecznej w regionie jako narzędzia, które tworzy aktywną politykę społeczną.

Czytaj więcej: Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Projekt Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej

Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej (ES) oraz systemu wsparcia sektora rozumiana jest jako: wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których jest możliwy regionalny rozwój ekonomii społecznej.

Czytaj więcej: Projekt Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej