A- A A+

Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się również do strony internetowej wielkopolskaes.pl

 Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies dla poszczególnych przeglądarek:

Firefox

Chrome

Internet Explorer

Opera

 

Ruszył projekt „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy”

Projekt realizowany jest w ramach ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy. Jego liderem jest Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile, a partnerami 7 organizatorów Zakładów Aktywności Zawdowej w Wielkopolsce (Polskie Towarzystwo Pomocy Humanitarnej o. w Koninie, Powiat Słupecki, Powiat Ostrzeszowski, Gmina Żerków, Gmina Mieścisko, Gmina Koźmin Wlkp., Gmina Borek Wlkp.), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz firma Beauty Vital Akademia Piękna i Zdrowia Agnieszka Volker. Dokument zostanie podpisany w najbliższym czasie, jednak realizatorzy ze względu na napięty harmonogram działań projektowych rozpoczęli już początkowe działania.

 

Cele i przewidywane rezultaty

Projekt „Przez ZAZ na rynek pracy” ma podwójne zadanie. Po pierwsze, działania w jego ramach mają doprowadzić do zwiększenia możliwości przyjmowania do pracy zatrudnionych w ZAZ-ach osób niepełnosprawnych przez przedsiębiorców otwartego rynku. Po drugie, dzięki realizacji pierwszego zadania, podejmowane inicjatwy mają doprowadzić również do zwiększenia zatrudnialności w ZAZ-ach osób, które wcześniej nie mogły tam pracować ze względu na brak miejsc. Tak osiągnięte cele pozwolą na bardziej efektywną realizację ustawowego obowiązku wszystkich działających w Polsce ZAZ-ów, czyli na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w celu przygotowania ich do podjęcia pracy na otwartym rynku.

Na rezultatach projektu skorzystać ma 130 osób. W ramach jego realizacji przygotowano 96 miejsc dla uczestników, którzy przejdą przez kurs szkoleń i praktyk w zakładach aktywności zawodowej. Dodatkowo, 34 osoby niepełnosprawne mają uzyskać zatrudnienie na otwarym rynku. 26 osób z tej grupy, odpowiednio przeszkolonych i po przejściu praktyk zostanie objętych zatrudnieniem wspomaganym, a kolejne 8 (także po szkoleniach i praktykach): zatrudnieniem subsydiowanym.

 

Przebieg

Na realizację projektu składać się będzie 6 jego etapów. Podczas pierwszego, który trwać będzie do marca 2014 r. odbędzie się rekrutacja 130 uczestników przez psychologa i doradcę zawodowego oraz tworzenie dla nich indywidualnych planów działania przez wspomnianych ekspertów. W ramach drugiej fazy, od kwietnia do czerwca 2014 r., wszyscy uczestnicy otrzymają ofertę szkoleniową (średnio 50h) wyposażoną dodatkowo w stypendium szkoleniowe, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu oraz wsparcie psychologa. Trzeci etap projektu (maj-lipiec 2014 r.) to praktyki dla osób niepełnosprawnych przygotowanych na zatrudnienie na otwarym rynku pracy. Podczas wspomnianych trzymiesięcznych praktyk, uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia psychologa czy asystenta osoby niepełnosprawnej. W czwartej fazie projektu, zaplanowanej na termin maj 2014 r. – kwiecień 2015 r., rozpocznie się zatrudnienie subsydiowane, które potrwa 12 miesięcy. Podczas tego czasu uczestnikom przysługuje wynagrodzenie z projektu, ubezpieczenie, zwrot kosztów dojazdu, a zatrudniającemu ich pracodawcy zewnętrznemu - wsparcie na doposażenie miejsca pracy. Kolejna, piąta faza projektu składa się na praktyki dla tych uczestników, którzy znajdą zatrudnienie w Zakładach Aktywności Zawodowej. Praktyki trwać będą od lipca 2014 r. do lutego 2015 r. i odbędą się w dwóch czteromiesięcznych turach. Tak jak w przypadku praktyk na otwarym rynku pracy, obie strony inicjatywy otrzymają dodatkowe korzyści: uczestnicy dostaną wsparcie ze strony opiekuna praktyk i psychologa, a przyjmujacy ich ZAZ - środki na dostosowanie swojej infrastruktury (np. zakup programów komputerowych itd.). Ostatni etap realizacji projektu (sierpień 2014 r. – marzec 2015 r.) obejmie zatrudnienie wspomagane na okres ośmiu miesięcy. Podczas pracy zatrudnieni będą mogli skorzystać z pomocy asystenta ds. osób niepełnosprawnych oraz psychologa, ubezpieczenia NNW oraz zwrotu kosztów dojazdu. Pracodawca natomiast otrzyma odpowienie przeszkolenie ze wszystkich koniecznych procedur.

              W trakcie trwania projektu, niezależnie od jego etapu, prowadzone także będą działania o charakterze środowiskowym. Będą nimi inicjatywy edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy oraz promocję zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Informacja finansowana jest w ramach projektu systemowego pn. „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego