REGULAMIN GŁOSOWANIA W KONKURSIE „WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Regulamin zawiera ogólne zasady głosowania w Konkursie „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” (zwanym dalej „Konkursem”). 
 
Organizatorem Konkursu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. 
 
Celem Głosowania jest wybór przez Uczestników Głosowania inicjatywy zgłoszonej przez wielkopolskie gminy dotyczące promowania i upowszechniania nowych i sprawdzonych inicjatyw i pomysłów w obszarze włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami.
Głosowanie prowadzone jest w formie plebiscytu on-line za pośrednictwem Internetu poprzez link na stronie internetowej www.wielkopolskaotwarta.pl. 
Opisy inicjatyw/pomysłów biorących udział w Konkursie zamieszczone są na stronie www.wielkopolskaes.pl.  W głosowaniu udział biorą mieszkańcy Wielkopolski. Uczestnikiem Głosowania może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawych. 
 
Czas trwania głosowania: od 12.08 do 15.09.2016 roku.
 
Głosowanie odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.wielkopolskaotwarta.pl. Głosowanie polegać będzie na wybraniu jednego pomysłu/ inicjatywy i kliknięciu opcji „GŁOSUJ”. Każdy Uczestnik Głosowania może głosować tylko raz w ciągu danego dnia na jeden wybrany przez siebie pomysł. W kolejnym dniu ten sam Uczestnik Głosowania może oddać następny głos na ten sam lub inny wybrany przez siebie pomysł. W wyniku głosowania wyłonione zostaną 3 pomysły/inicjatywy, które zdobyły największą liczbę głosów. W przypadku zdobycia takiej samej liczby głosów przez więcej niż jeden pomysł, o wyborze inicjatywy decyduje Kapituła Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie http://rops.poznan.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=260707 .
 
W Głosowaniu mogą uczestniczyć osoby, które założyły konto na stronie Konkursu. W celu założenia konta na stronie internetowej wymagane jest podanie nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła. Rejestracja konta jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora Konkursu. Uczestnictwo w Głosowaniu jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnicy Głosowania są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 
 
Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.wielkopolskaotwarta.pl oraz na stronach UMWW i ROPS w Poznaniu.
 
< wstecz