2. GMINA LISKÓW Warsztaty teatralne połączone z warsztatami kulinarnymi (wydarzenie o zasięgu międzynarodowym)

Miejsce:
Lisków

REALIZATOR: Gmina Lisków oraz GOPS w Liskowie, Zakład Aktywności Zawodowej Swoboda, Koło Gospodyń Wiejskich.

OPIS INICJATYWY: Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla 100 osób, których rezultatem będzie przedstawienie na deskach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu i w Hali Widowiskowo-Sportowej w Liskowie spektaklu „WYSPA MARZEŃ”. W ramach lokalnej integracji planowane jest przeprowadzenie warsztatów kulinarnych przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie dla grupy osób z niepełnosprawnościami z Polski i Niemiec. Działanie projektu ma charakter o zasięgu międzynarodowym, uczestniczyć będą w nim  osoby z niepełnosprawnościami z powiatu kaliskiego i Dolnej Saksonii. Miejsce realizacji: Kalisz, Lisków i Swoboda. 

CEL: Celem działania jest włączenie osób dyskryminowanych, z niepełnosprawnościami w obszar działań społecznych i kulturalnych polegających na uczestnictwie w spektaklu i w warsztatach kulinarnych, a także efektywny udział i aktywne włączenie w tworzenie pełnoprawnego miejsca w społeczeństwie. Idea kierowana jest do mieszkańców miasta Kalisza i powiatu kaliskiego. W ramach działań projektu planowane jest włączenie do współpracy podmiotów ekonomii społecznej, takich jak lokalne organizacje pozarządowe, a także przedstawicieli i pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda, pracowników ZAZ z Lebenschilfe Braunschweig. 

EFEKT: Budowanie pozytywnego wizerunku, integracja grup społecznych, integracja ponadnarodowa, międzypokoleniowa, wzrost zaangażowania oddolnego mieszkańców regionu w działalność lokalnych organizacji i podmiotów reintegracyjnych, popularyzacja aktywności twórczej, popularyzacja dziedzictwa regionu z uwzględnieniem lokalnych potraw poprzez wspólne ich przygotowanie, wzbogacenie oferty kulturalnej regionu.

 

< wstecz