3. GMINA KLESZCZEWO Kod QR system komunikacyjny gminna aplikacja na telefony

Miejsce:
Kleszczewo

REALIZATOR: Gmina Kleszczewo, Stowarzyszenie Edukacyjne MCA, Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”, QRTag Sp. z o. o., Stowarzyszenie „Pomagam”.

OPIS INICJATYWY: Realizowany projekt polega na opracowaniu systemu komunikacyjnego ułatwiającego osobom z niepełnosprawnościami (niewidomym oraz niesłyszącym) uczestnictwo w życiu codziennym. Miejsca pozbawione barier społecznych i architektonicznych stają się̨ wyjątkowymi i pozwalają w pełni wykorzystać swój potencjał osobom dotychczas wykluczonym. Panel administracyjny do zarządzania aplikacją mobilną to rewolucyjne rozwiązanie, dzięki któremu pracownicy Urzędu Gminy mogą̨ samodzielnie zarządzać́ całą treścią̨ aplikacji, a aktualizowanie treści jest bardzo proste i intuicyjne. Panel działa w środowisku www umożliwiającym indywidualne tworzenie aplikacji z wirtualnymi wycieczkami w wybranych miejscach i obiektach. Aplikacja będzie działać w systemie Android i IOS.

Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Kleszczewo. Na terenie Gminy rozmieszczone zostaną kody QR, które dla osób niepełnosprawnych będą źródłem informacji oraz pomocą w codziennym funkcjonowaniu. Według założeń projektu kody rozmieszczone zostaną w najważniejszych miejscach Gminy tworząc wirtualną mapę pomocy. Dzięki niej miejsca użyteczności publicznej staną się dla osób niewidomych oraz niesłyszących dostępne. Projekt wstępnie realizowany będzie przez rok, jako projekt pilotażowy, jednak założeniem jest wprowadzenie go w Gminie na stałe.

EFEKT: Głównym rezultatem wynikającym z realizacji projektu jest zaktywizowanie do życia społeczno - kulturalnego szerokiego kręgu odbiorców osób niewidomych i niesłyszących – zarówno mieszkańców gminy, mieszkańców aglomeracji poznańskiej oraz turystów i pielgrzymów. W wyniku realizowanego projektu spodziewanym efektem jest zwiększenie dostępności do zasobów gminy. Realizacja projektu wyzwoli potrzebę aktywności, może także stać się przyczynkiem do odkrycia i rozwijania nowych pasji i talentów.

 

< wstecz