4. GMINA WRONKI Dzień sportu

Miejsce:
Wronki

REALIZATOR: Gmina Wronki oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem”.

OPIS INICJATYWY: Organizacja "Dnia sportu" - cyklicznego wydarzenia realizowanego w partnerstwie gminy ze Stowarzyszeniem w charakterze powierzenia zadania publicznego. Grupą docelową są osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze i wszyscy mieszkańcy gminy. W realizacje zadania zaangażowani są wolontariusze.

EFEKT: Integracja środowisk, promocja zdrowego trybu życia poprzez upowszechnianie sportu.

 

 

 

< wstecz