5. GMINA KOSTRZYN Plener malarski

Miejsce:
Drzązgowo gm. Kostrzyn

REALIZATOR: Gmina Kostrzyn oraz Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej   „Razem" w Drzązgowie.

OPIS INICJATYWY: Organizacja pleneru malarskiego. Plener malarski w Drzązgowie w 2016 roku odbył się po raz drugi. Kolejny realizowany będzie w przyszłym roku. Uczestnikami pleneru są osoby z niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego – uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Konarzewa, Wińsk, Swarzędza, Baranowa, Murowanej Gośliny oraz Pobiedzisk ich rodziny oraz mieszkańcy Drzązgowa i okolicznych wsi.

CEL: Celem jest włączenie społeczne osób z niepełnosprawnością oraz poprawa jakości ich życia. Inicjatywa pozwala zacieścić więzy rodzinne, przyjaźnie, pozytywnie wpływa na rozwój oraz postrzeganie świata i siebie przez osoby z niepełnosprawnościami oraz zapobiega ich wykluczeniu z życia społecznego poprzez budowę dobrych relacji ze społecznością lokalną.

EFEKT: Zorganizowanie pleneru malarskiego, podczas którego przeprowadzone zostaną zajęcia plastyczne i taneczne oraz zapewnienie różnego rodzaju atrakcji w celu większej integracji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i ich rodzin oraz włączenia społecznego. 

 

< wstecz