6. GMINA CZERMIN Turniej tańca

Miejsce:
Czermin

REALIZATOR: Gmina Czermin oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Czerminie.

OPIS INICJATYWY: Organizacja turnieju tańca dla uczestników środowiskowych domów samopomocy. Turniej jest wydarzeniem cyklicznym odbywającym się od 7 lat. Każdy turniej poświęcony jest innemu rodzajowi muzyki. W turnieju udział biorą również uczestnicy z powiatu jarocińskiego i pleszewskiego.  Turniej tańca ma charkater konkursowy i integracyjny.

CEL: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

EFEKT: Integracja środowiska, współpracy, pokonywania własnych słabości, barier.

 

< wstecz