7. GMINA TARNOWO PODGÓRNE Warsztaty malarskie i warsztaty Pogadanki-wymienianki

Miejsce:
Tarnowo Podgórne

REALIZATOR:  Fundacja Gmina Tarnowo Podgórne oraz Fundacja  „Nigdy nie jest za późno”.

OPIS INICJATYWY: „Namaluj swój świat” to projekt adresowany do młodzieży niepełnosprawnej. Warsztaty malarskie prowadzone będą przez wybitną malarkę Beatę Pflanz, prezentującą prace na całym świecie. Obraz zostanie potraktowany jako swoisty manifest uczuć, potrzeb i stanu emocjonalnego. Da młodym osobom z niepełnosprawnościami szansę wyrażenia siebie, a także wzmocni w nich poczucie własnej wartości i niezależności. Warsztaty „Pogadanki - Wymienianki” mają aktywizować działania osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami na rzecz poprawy jakości i komfortu życia osób dotkniętych niepełnosprawnością. To cykl spotkań edukacyjno-integrujących z różnymi specjalistami: fizjoterapeutą, dietetykiem, kosmetologiem, psychologiem. Podczas spotkań uczestnicy bdą mieli mozliwość powymieniania się odzieżą, ozdobami czy zabawkami. Taka akcja dodatkowo zbuduje poczucie wspólnoty i wzajemnej sympatii pomiędzy uczestnikami. Rzeczy, które nie znajdą na danym spotkaniu swoich nowych właścicieli trafią do potrzebujących osób z Gminy.

CEL: Głównym celem projektu jest integracja społeczna w atmosferze wzajemnego wsparcia i życzliwości oraz podniesienie umiejętności i wiary we własne możliwości osób z niepełnosprawnościami. Celem jest powstanie, u osób uczestniczących w projekcie, świadomości wolnej od uprzedzeń i podziałów.

EFEKT: Aktywizacja i zachęcenie osób z niepełnosprawnościami do działań na miarę ich możliwości, zbudowanie świadomości społecznej, wzmocnienie pozytywnych relacji z innymi ludźmi, wzrost samodzielności, pozytywna samoocena, samoakceptacja, poczucie wspólnoty zwłaszcza dla samotnych niepełnosprawnych, niezrzeszonych w żadnym klubie, zmniejszenie poczucia wykluczenia społecznego, zbudowanie grupy wspierającej się również po zakończeniu cyklu spotkań, umożliwienie ludziom w różnym wieku wzajemnej integracji. Cykl spotkań zostanie ukoronowany wystawą wszystkich prac uczestników w Domu Kultury w gminie Tarnowo Podgórne oraz koncertem dla uczestników i ich rodzin.

 

< wstecz