8. GMINA STARE MIASTO Dzień integracji w Gminie Stare Miasto

Miejsce:
Stare Miasto

REALIZATOR: Gmina Stare Miasto oraz Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto.

OPIS INICJATYWY: Ogranizacja „Dnia Integracji w Gminie Stare Miasto”. Dzień Integracji jest imprezą systemową, którą swój początek miała w 1999 roku i trwa do chwili obecnej.  Co roku cieszy się ogromną aktywnością mieszkańców gminy. Dzień Integracji ma na celu przełamywanie barier pokoleniowych oraz odświeżenie kontaktów między członkami rodzin. Coroczne organizowanie tej imprezy służy lepszej komunikacji interpersonalnej społeczności lokalnej. Umacniają się więzi rodzinne oraz sąsiedzkie, a także zacierają różnice międzypokoleniowe, promowany jest szacunek i tolerancja.

CEL: Dzień Integracji ma na celu przełamywanie barier pokoleniowych oraz odświeżenie kontaktów między członkami rodzin. Coroczne organizowanie tej imprezy służy lepszej komunikacji interpersonalnej społeczności lokalnej, umocnieniu więzi rodzinnych, zatarcie różnic międzypokoleniowych, promocja szacunku i tolerancji.

EFEKT: Ukazanie wartości rodzinnych oraz tolerancji wobec osób z niepełnosprawnościami i starszych.

 

 

< wstecz