Grupa ds. zatrudnienia socjalnego

Grupa powstała, aby odpowiadać na zdiagnozowane problemy: braku współpracy między pod. reintegracyjnymi, zróżnicowane standardy pracy poszczególnych podmiotów, które wpływają na jakość ich pracy i efekty reintegracji społecznej. Działania grupy mają wpłynąć na poprawa jakości usług świadczonych przez Kluby Integracji Społecznej i Centra Integracji Społecznej, a także na wzrost współpracy pomiędzy podmiotami  reintegracyjnymi, a tym samym wzrost zatrudnienia w ES. Koordynatorem grupy jest Zbyszko Siewkowski

Wizyta studyjna na Pomorzu

W dniach 15-16 października br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zorganizował wizytę studyjną dla członków grupy ds. zatrudnienia socjalnego w województwie pomorskim (w Wandzinie, Stężycy i Gdańsku).

Wizyta studyjna była realizowana w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wizyta była okazją do wymiany informacji oraz do zapoznania się z nowymi i istniejącymi rozwiązaniami w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pierwszego dnia wizyty uczestnicy odwiedzili Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni “PLUS” EKO “Szkoła Życia” w Wandzinie, położony w samym sercu lasu, w malowniczym zakątku ziemi człuchowskiej, nad jeziorem Wandzinek. Stowarzyszenie od prawie 30 lat pomaga osobom żyjącym z wirusem HIV, chorym na AIDS, niepełnosprawnym, uzależnionym, bezdomnym oraz innym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zwiedzając obiekty znajdujące się na terenie Ośrodka mogliśmy poznać jego historię i wartości, którymi kieruje się kadra Ośrodka w codziennej pracy, a także liczne inicjatywy i projekty realizowane przez Stowarzyszenie Solidarni “PLUS”.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Stężycy, gdzie mieście się Ośrodek Fundacji Słoneczne Wzgórze. Fundacja Słoneczne Wzgórze działa przed wszystkim na rzecz osób z niepełnosprawnościami – prowadzi m.in. Warsztat Terapii Zajęciowej, ale nie tylko – realizuje również działania edukacyjne i kulturalne. Podczas wizyty w Stężycy towarzyszyły nam: Pani Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Pani Agnieszka Zabłocka z-ca Dyrektora ROPS.

Drugiego dnia grupa udała się Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku, prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta, Koło w Gdańsku, gdzie Pani Justyna Rozbicka-Stanisławska – Dyrektor CIS, opowiedziała o tym jak funkcjonuje centrum oraz o realizowanych projektach.

Następnie odwiedziliśmy siedzibę Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej, której misją jest wspieranie osób mających problemy w odnalezieniu się na rynku pracy, w poszukiwaniu legalnego zatrudnienia zgodnego z umiejętnościami i doświadczeniem za odpowiednią płacę. Spółdzielnia działa na terenie aglomeracji trójmiejskiej i specjalizuje się w usługach: opiekuńczych, remontowych, porządkowych, szkoleniach i organizacji wizyt studyjnych.

Ostatnim punktem programu była wizyta w Kawiarni Kuźnia, prowadzonej przez Fundację Innowacji Społecznej. Kawiarnia działa w formule przedsiębiorstwa społecznego realizującego program aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży. Podczas spotkania w Kuźni mogliśmy poznać działalność fundacji i przyświecające jej cele.

Mamy nadzieję, że wizyta w województwie pomorskim dostarczyła uczestnikom wielu inspiracji i przyczyni się wdrażania nowych rozwiązań na terenie naszego województwa.

< wstecz