Grupa ds. zatrudnienia socjalnego

Grupa powstała, aby odpowiadać na zdiagnozowane problemy: braku współpracy między pod. reintegracyjnymi, zróżnicowane standardy pracy poszczególnych podmiotów, które wpływają na jakość ich pracy i efekty reintegracji społecznej. Działania grupy mają wpłynąć na poprawa jakości usług świadczonych przez Kluby Integracji Społecznej i Centra Integracji Społecznej, a także na wzrost współpracy pomiędzy podmiotami  reintegracyjnymi, a tym samym wzrost zatrudnienia w ES. Koordynatorem grupy jest Zbyszko Siewkowski

„Codziennie Niezwykli. Świadectwa reintegracji.” – 20.06.2018 r.

W środę 20 czerwca 2018 r., w restauracji prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną Wspólny Stół, odbyło się spotkanie członków grupy roboczej ds. zatrudnienia socjalnego oraz przedstawicieli placówek reintegracyjnych subregionu poznańskiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Bohaterami spotkania były osoby, które uczestnicząc  w codziennych zajęciach WTZ-ów lub CIS-ów, w znaczący sposób zmieniły swoje życie, transformowały swoje dotychczasowe trudne doświadczenia i teraz są świadectwem przemiany dla innych. Ze swoimi podopiecznymi przybyli przedstawiciele: WTZ w Szamotułach, CIS-u z Jarosławca, CIS-u w Rogoźnie, CIS-u Fundacji Barka.

W spotkaniu wzięli również przedstawiciele KIS-u ze Śremu, Spółdzielni Socjalnej Furia, Stowarzyszenia ETAP oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka.

 

 

< wstecz