Grupa ds. zatrudnienia socjalnego

Grupa powstała, aby odpowiadać na zdiagnozowane problemy: braku współpracy między pod. reintegracyjnymi, zróżnicowane standardy pracy poszczególnych podmiotów, które wpływają na jakość ich pracy i efekty reintegracji społecznej. Działania grupy mają wpłynąć na poprawa jakości usług świadczonych przez Kluby Integracji Społecznej i Centra Integracji Społecznej, a także na wzrost współpracy pomiędzy podmiotami  reintegracyjnymi, a tym samym wzrost zatrudnienia w ES. Koordynatorem grupy jest Zbyszko Siewkowski

spotkanie grupy roboczej ds. zatrudnienia socjalnego - 20.04.2018

W dniu 20 kwietnia 2018 r. w biurowcu OMEGA, przy ul. Dąbrowskiego 79 A w Poznaniu obyło się spotkanie grupy roboczej ds. zatrudnienia socjalnego, podczas którego przeprowadzone zostały warsztaty pn. "Efekt tsunami - zadłużenie osobiste barierą w pomyślnej readaptacji uczestników KIS,CIS. Jak pracować z osobami zadłużonymi?”

Warsztat został poprowdzony przez Pana Romana Pomianowskiego – eksperta w zakresie psychologii zadłużeń i wspierania osób zmagających się z długami.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się czym jest „zadłużeniowe tsunami”, jaka jest skala zadłużeń, jak wyglądają zachowania „dłużników ” w psychologii zadłużenia i jakie są konsekwencje zadłużenia, na czym polega wyuczona bezradność i czy jest na to lekarstwo. Ponadto wskazane zostały praktyczne działania możliwe do podjęcia w ramach działań w KIS, CIS, itd., na przykładzie programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych.

< wstecz