Grupa ds. zatrudnienia socjalnego

Grupa powstała, aby odpowiadać na zdiagnozowane problemy: braku współpracy między pod. reintegracyjnymi, zróżnicowane standardy pracy poszczególnych podmiotów, które wpływają na jakość ich pracy i efekty reintegracji społecznej. Działania grupy mają wpłynąć na poprawa jakości usług świadczonych przez Kluby Integracji Społecznej i Centra Integracji Społecznej, a także na wzrost współpracy pomiędzy podmiotami  reintegracyjnymi, a tym samym wzrost zatrudnienia w ES. Koordynatorem grupy jest Zbyszko Siewkowski

spotkanie grupy roboczej ds. zatrudnienia socjalnego - 09.02.2018

Spotkanie grupy roboczej ds. zatrudnienia socjalnego  -  09.02.2018 r.

W dniu 09.02.2018 r. w siedzibie w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka" przy ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu, odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. zatrudnienia socjalnego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

W pierwszej części spotkania, Pani Barbara Nadolińska, opiekunka grupy z ramienia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, przedstawiła przegląd dotychczasowych działań grupy.

Następnie osoby uczestniczące w spotkaniu zostały zaproszone do dyskusji nad planami grupy w 2018 r.

Ustalono, iż największymi problemami w działalności CIS/KIS są przede wszystkim:

 • konieczność pozyskiwanie uczestników zakwalifikowanych do III profilu pomocy,
 • motywowanie uczestników,
 • zadłużenie uczestników,
 • nieuregulowana kwestia praktyk zawodowych,
 • niemożność wpierania osób pobierających rentę/zasiłek stały.

Na podstawie dyskusji w grupie ustalono, iż w 2018 r. grupa mogłaby się zająć następującymi tematami:

 • spotkanie z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy,
 • szkolenie z ochrony danych osobowych,
 • spotkanie/szkolenie ze specjalistą w sprawie zadłużeń uczestników (co może zrobić CIS/KIS żeby ustalić jakie zadłużenie ma uczestnik, jak pomóc w wychodzeniu z zadłużenia, itp.)
 • spotkanie/szkolenie z prawnikiem w sprawie sporów prawnych z uczestnikami,
 • prace nad standaryzacją Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego,
 • zmiany w kodeksie karnym dotyczące zobowiązań alimentacyjnych i ich wpływ na sytuacje dłużników alimentacyjnych będących uczestnikami CIS/KIS,
 • jak sprawić żeby świadczenie reintegracyjne było motywujące – prace nad propozycjami zmian w przepisach,
 • zatrudnienie wspomagane,
 • uregulowanie prawne praktyk zawodowych.

< wstecz