Grupa ds. zatrudnienia socjalnego

Grupa powstała, aby odpowiadać na zdiagnozowane problemy: braku współpracy między pod. reintegracyjnymi, zróżnicowane standardy pracy poszczególnych podmiotów, które wpływają na jakość ich pracy i efekty reintegracji społecznej. Działania grupy mają wpłynąć na poprawa jakości usług świadczonych przez Kluby Integracji Społecznej i Centra Integracji Społecznej, a także na wzrost współpracy pomiędzy podmiotami  reintegracyjnymi, a tym samym wzrost zatrudnienia w ES. Koordynatorem grupy jest Zbyszko Siewkowski

Notatka ze spotkania grupy ds. zatrudnienia socjalnego - 26.10.2017r.

W dniu 26.10.2017 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. zatrudnienia socjalnego. Dzięki uprzejmości Pani Magdaleny Borowiec i zespołu Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne, spotkanie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Borówki w Poznaniu.

Notatka ze spotkania w załączniku: notatka

< wstecz