Grupa ds. zatrudnienia socjalnego

Grupa powstała, aby odpowiadać na zdiagnozowane problemy: braku współpracy między pod. reintegracyjnymi, zróżnicowane standardy pracy poszczególnych podmiotów, które wpływają na jakość ich pracy i efekty reintegracji społecznej. Działania grupy mają wpłynąć na poprawa jakości usług świadczonych przez Kluby Integracji Społecznej i Centra Integracji Społecznej, a także na wzrost współpracy pomiędzy podmiotami  reintegracyjnymi, a tym samym wzrost zatrudnienia w ES. Koordynatorem grupy jest Zbyszko Siewkowski

spotkanie grupy ds. zatrudnienia socjalnego - 17.02.2017r.

W piątek 17 lutego odbyło się kolejne spotkanie grupy ds. zatrudnienia socjalnego. Tym razem zaprosiliśmy przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy oraz przedstawicieli Centrów Integracji Społecznej. Celem spotkania było wymiana informacji na temat współpracy pomiędzy ww. instytucjami w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych.
Podczas spotkania zastawialiśmy się czy jest możliwość kierowania osób bezpośrednio przez PUP do Centrum? Jak wygląda w poszczególnych Urzędach proces kierowania do Centrum?
Dziękujemy za wspólne spotkanie i możliwość wymiany informacji w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób długotrwale bezrobotnych.

 

 

 

< wstecz