Grupa ds. zatrudnienia socjalnego

Grupa powstała, aby odpowiadać na zdiagnozowane problemy: braku współpracy między pod. reintegracyjnymi, zróżnicowane standardy pracy poszczególnych podmiotów, które wpływają na jakość ich pracy i efekty reintegracji społecznej. Działania grupy mają wpłynąć na poprawa jakości usług świadczonych przez Kluby Integracji Społecznej i Centra Integracji Społecznej, a także na wzrost współpracy pomiędzy podmiotami  reintegracyjnymi, a tym samym wzrost zatrudnienia w ES. Koordynatorem grupy jest Zbyszko Siewkowski

spotkanie grupy ds. zatrudnienia socjalnego - 17.10

W dniu 17.10 października odbyło się wyjazdowe spotkanie grupy ds. zatrudnienia socjalnego. Podczas spotkania poznaliśmy funkcjonowanie Centrów Integracji Społecznej w Chudobczycach, Zgierzynce oraz w Pniewach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele KIS  Śrem, KIS Międzychód, CIS Darzybór, CIS Piątkowo, CIS Rawicz, CIS Krzyż Wlkp.

 

 

< wstecz