Grupa ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Grupa powstała, aby odpowiadać na zdiagnozowane problemy: braku współpracy między pod. reintegracyjnymi, zróżnicowane standardy pracy poszczególnych podmiotów, które wpływają na jakość ich pracy i efekty reintegracji społecznej. Działania grupy mają wpłynąć na poprawa jakości usług świadczonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakłady Aktywności Zawodowej, a także na wzrost współpracy pomiędzy podmiotami  reintegracyjnymi, a tym samym wzrost zatrudnienia w ES. Działania przyczynią się pośrednio do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.
 
Koordynatorką grupy jest Pani Natasza Cyrulik, a zastępczynią Pani Małgorzata Staszewska.
 
 

spotkanie grupy roboczej ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych - 30.10.2018

W dniu 30.10.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przy al. Niepodległości 34, odbyło się kolejne spotkanie grupy ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Po powitaniu i przedstawieniu uczestników spotkania głos oddano Pani Iwonie Hejduckiej, przewodniczącej Stowarzyszenia Wielkopolskie WTZ, która krótko podsumowała ogólnopolskie spotkanie Forów WTZ, które miało miejsce w dniach 20-21 września w Rokosowie.

W dalszej części spotkania dyskusja skupiła się na następujących kwestiach:

1)     propozycja opracowania projektu nowego rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej;

2)     wnioskowanie o zwolnienia warsztatów terapii zajęciowej z podatków od środków transportowych oraz zwolnienie z viaTOLL;

3)     wnioskowanie o zwiększenie finansowania warsztatów terapii zajęciowej – zwiększenie dofinansowania pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej do poziomu płacy minimalnej zapowiadanej w 2019 r., czyli do kwoty 2250,00 zł;

4)     zajęcia klubowe w WTZ – mała popularność tego programu świadczy o tym, iż nie jest dobrze opracowany. W związku z powyższym przedstawiciele WTZ obecni na spotkaniu wypracowali propozycje zmian w tym zakresie, które chcieliby zaprezentować przedstawicielom Wielkopolskiego Oddziału PFRON.

< wstecz