Grupa ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Grupa powstała, aby odpowiadać na zdiagnozowane problemy: braku współpracy między pod. reintegracyjnymi, zróżnicowane standardy pracy poszczególnych podmiotów, które wpływają na jakość ich pracy i efekty reintegracji społecznej. Działania grupy mają wpłynąć na poprawa jakości usług świadczonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakłady Aktywności Zawodowej, a także na wzrost współpracy pomiędzy podmiotami  reintegracyjnymi, a tym samym wzrost zatrudnienia w ES. Działania przyczynią się pośrednio do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.
 
Koordynatorką grupy jest Pani Natasza Cyrulik, a zastępczynią Pani Małgorzata Staszewska.
 
 

Wizyta studyjna w Stargardzie, Szczecinie i Dobrej k. Szczecina - 21-22 czerwca 2018

W dniach 21-22 czerwca br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zorganizował wizytę studyjną dla członków grupy ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Stargardzie, Szczecinie i Dobrej k. Szczecina.

Celem wizyty było zapoznanie się z kompleksowym modelem rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie modeli realizowanych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Stargardzie oraz Koło w Szczecinie.

Pierwszego dnia wizyty uczestnicy odwiedzili Zakład Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia w Stargardzie, gdzie Pan Kazimierz Nowicki, przewodniczący Koła PSONI w Stargardzie, opowiedział o działalności Stowarzyszenia i jego poszczególnych placówek oraz o powstaniu i funkcjonowaniu „systemu stargardzkiego” w tym mieszkalnictwa wspomaganego.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Kooperatywie Łaźnia, niezwykłym miejscu społecznych spotkań, które jest jednocześnie kawiarnią, gdzie za kawę i herbatę można odwdzięczyć się uśmiechem, pomocą, podarunkiem. Uczestnicy wizyty mogli również posłuchać o dobrych praktykach pracy z grupami wykluczonymi w wykonaniu 4C Centrum Ekonomii Społecznej i Fundacji Pod Aniołem działających jako OWES w regionie stargardzkim.

Drugiego dnia grupa udała się do Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej, gdzie została uroczyście przyjęta przez Zarząd Koła PSONI w Szczecinie. Prezes Koła – Pani Barbara Jaskierska przedstawiła historię Stowarzyszenia i opowiedziała o poszczególnych etapach jego rozwoju. Uczestnicy wizyty mogli również zwiedzić MZAZ, który jest najnowocześniejszym i największym w Polsce obiektem służącym rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Mamy nadzieję, że wizyta w województwie zachodniopomorskim dostarczyła uczestnikom wielu inspiracji i przyczyni się wdrażania nowych rozwiązań na terenie naszego województwa.

< wstecz