Grupa ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Grupa powstała, aby odpowiadać na zdiagnozowane problemy: braku współpracy między pod. reintegracyjnymi, zróżnicowane standardy pracy poszczególnych podmiotów, które wpływają na jakość ich pracy i efekty reintegracji społecznej. Działania grupy mają wpłynąć na poprawa jakości usług świadczonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakłady Aktywności Zawodowej, a także na wzrost współpracy pomiędzy podmiotami  reintegracyjnymi, a tym samym wzrost zatrudnienia w ES. Działania przyczynią się pośrednio do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.
 
Koordynatorką grupy jest Pani Natasza Cyrulik, a zastępczynią Pani Małgorzata Staszewska.
 
 

spotkanie grupy roboczej ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych - 11.06.2018 r.

W poniedziałek 11 czerwca br. odbyło się spotkanie grupy ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach.

Dzięki uprzejmości Pani Kierownik Jolanty Grzech i jej zespołu, mieliśmy możliwość zobaczyć jak funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej w Gębicach i zwiedzić poszczególne pracownie, a także poznać działania Stowarzyszenia na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie „Empatia” w Trzciance oraz realizowane przez nich projekty.

Podczas spotkania poruszone zostały też kwestie dotyczące Stowarzyszenia Wielkopolskie WTZ oraz przedstawiona została relacja przedstawicieli Stowarzyszenia ze spotkania warsztatów terapii zajęciowej z Minister Elżbietą Rafalską, które odbyło się 7 czerwca w Centrum Partnerstwa Społecznego " Dialog" w Warszawie.

Dziękujemy bardzo WTZ Gębice za serdeczne przyjęcie!

< wstecz