Grupa ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Grupa powstała, aby odpowiadać na zdiagnozowane problemy: braku współpracy między pod. reintegracyjnymi, zróżnicowane standardy pracy poszczególnych podmiotów, które wpływają na jakość ich pracy i efekty reintegracji społecznej. Działania grupy mają wpłynąć na poprawa jakości usług świadczonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakłady Aktywności Zawodowej, a także na wzrost współpracy pomiędzy podmiotami  reintegracyjnymi, a tym samym wzrost zatrudnienia w ES. Działania przyczynią się pośrednio do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.
 
Koordynatorką grupy jest Pani Natasza Cyrulik, a zastępczynią Pani Małgorzata Staszewska.
 
 

spotkanie grupy roboczej ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych - 08.05.2018

W dniu 8 maja 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, przy ul. Nowowiejskiego 11, obyło się kolejne spotkanie grupy roboczej ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Podczas spotkania grupy, Pani Anna Hejducka przeprowadziła warsztaty z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się m.in. jakie organy mogą orzekać w sprawie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności, jak dokumenty należy złożyć ubiegając się o orzeczenie, jak prawidłowo wypełnić wniosek, jak wygląda postępowanie odwoławcze, co zawiera i jak wygląda orzeczenie o niepełnosprawności, jakie wskazania do ulg i uprawnień zawierają orzeczenia, co oznaczają symbole przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu.

Ponadto, podczas spotkania poruszone zostały kwestie dotyczące aktualnej sytuacji w sejmie dotyczącej protestu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, a także postulatów i obietnic dotyczących zwiększenia algorytmu dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej.

Pani Iwona Hejducka poinformowała też o postępach dotyczących procedowania ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Członkowie Stowarzyszenia Wielkopolskie WTZ poinformowali o otrzymaniu decyzji sądu o wpisie stowarzyszenia do KRS. Biuro Stowarzyszenia prowadzone jest przez Fundację AKME, która ma swoją siedzibę przy ul. Naramowickiej 172 w Poznaniu. Adres siedziby może ulec zmianie w najbliższym czasie. W chwili obecnej priorytetem jest zachęcenie przedstawicieli wielkopolskich WTZ do członkostwa w Stowarzyszeniu.

< wstecz