Grupa ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Grupa powstała, aby odpowiadać na zdiagnozowane problemy: braku współpracy między pod. reintegracyjnymi, zróżnicowane standardy pracy poszczególnych podmiotów, które wpływają na jakość ich pracy i efekty reintegracji społecznej. Działania grupy mają wpłynąć na poprawa jakości usług świadczonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakłady Aktywności Zawodowej, a także na wzrost współpracy pomiędzy podmiotami  reintegracyjnymi, a tym samym wzrost zatrudnienia w ES. Działania przyczynią się pośrednio do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.
 
Koordynatorką grupy jest Pani Natasza Cyrulik, a zastępczynią Pani Małgorzata Staszewska.
 
 

spotkanie grupy roboczej ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych - 02.03.2018

W dniu 02.03.2018 r. w Centrum Bukowska w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej 27/29, odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej, organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

W pierwszej części spotkania Pani Katarzyna Klaczyńska przedstawiła Fundację Złotowianka i jej działalność, a także opowiedziała o Racerunning i rowerach MobileR.

Następnie Pani Iwona Hejducka opowiedziała o posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, które miało miejsce w dniu 27.02.2018 r. i na którym omawiany był rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

W dalszej części spotkania Pani Justyna K. Ochędzan przedstawiła program Wielkopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej, które odbędzie się 14.03.2018 r.

Na końcu osoby powołujące Stowarzyszenie Wielkopolskie WTZ podpisały wniosek o rejestrację stowarzyszenia w KRS.

< wstecz