Grupa ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Grupa powstała, aby odpowiadać na zdiagnozowane problemy: braku współpracy między pod. reintegracyjnymi, zróżnicowane standardy pracy poszczególnych podmiotów, które wpływają na jakość ich pracy i efekty reintegracji społecznej. Działania grupy mają wpłynąć na poprawa jakości usług świadczonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakłady Aktywności Zawodowej, a także na wzrost współpracy pomiędzy podmiotami  reintegracyjnymi, a tym samym wzrost zatrudnienia w ES. Działania przyczynią się pośrednio do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.
 
Koordynatorką grupy jest Pani Natasza Cyrulik, a zastępczynią Pani Małgorzata Staszewska.
 
 

Wizyta studyjna dla grupy rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W dniach 23-24 marca mielimy przyjemność zorganizować wizytę studyjną dla grupy ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W wizycie studyjnej brali udział przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy z Wielkopolski. Pierwszego dnia zwiedzaliśmy placówki prowadzone przez Stowarzyszenie Na Tak (BIZON, Środowiskowy Dom Samopomocy "Kamyk", Warsztat Terapii Zajęciowej "Krzemień" oraz Dom Krótkiego Pobytu "Poranek"). Byliśmy z wizytą, także w Dobrej Spółdzielni Socjalnej oraz Restaurację Kantyna. Drugiego dnia odwiedziliśmy Fundację  im. doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, gdzie mogliśmy poznać ich pomysły na aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami. Odwiedziliśmy również przedsiębiorstwa społeczne tj. Blues Hostel, Spółdzielnię Socjalną Sport i Rehabilitację oraz Bar Mleczny "Finezja".


Podczas wizyty mogliśmy poznać nowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie rehabilitacji i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

 

 

 

 

< wstecz