Grupa ds. edukacji

Grupa powstała w celu wypracowania sposobów umożliwienia nabywania wiedzy i kształtowania określonych cech i umiejętności związanych z ekonomią społeczną  przez osoby uczące się na różnych etapach edukacji. W skład grupy wchodzą przedstawiciele podmiotów bezpośrednio związanych z ekonomią społeczną  takich  jak OWES-y a także, co bardzo istotne przedstawiciele uczelni wyższych. Przewodniczącym grupy ds. edukacji jest Pan Maciej Ławrynowicz.