Grupa ds. edukacji

Grupa powstała w celu wypracowania sposobów umożliwienia nabywania wiedzy i kształtowania określonych cech i umiejętności związanych z ekonomią społeczną  przez osoby uczące się na różnych etapach edukacji. W skład grupy wchodzą przedstawiciele podmiotów bezpośrednio związanych z ekonomią społeczną  takich  jak OWES-y a także, co bardzo istotne przedstawiciele uczelni wyższych. Przewodniczącym grupy ds. edukacji jest Pan Maciej Ławrynowicz.

Spotkanie grupy ds. edukacji

W dniu 7 listopada br. odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. edukacji, działającej przy Komitecie ds. ES. Celem spotkania było omówienie doświadczeń  z procesu testowania programów edukacyjnych dotyczących ES przygotowanych w latach 2012 i 2013 na zlecenie ROPS. Przypomnienie programów i  doświadczeń z testowania miało być początkiem dyskusji o tym czy założenia sprzed dwóch lat nadal są aktualne, a programy możliwe do wykorzystywania.
Prezentacje doświadczeń prowadzili przedstawiciele podmiotów, które we współpracy z ROPS przygotowywały powyższe programy, a więc Stowarzyszenia Instytut Zachodni oraz Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi.
Dyskusja pokazała, że założenia są jak najbardziej właściwe i aktualne, naukę o ES należy oprzeć bardzo mocno na praktyce, czyli wizytach w PES.  Doświadczenia grupy  pokazują niestety, że ciągle jest za mało działań o charakterze edukacyjnym dla młodzieży.


Szczegółowe informacje w zakresie podsumowania dyskusji zamieścimy po otrzymania materiału od prowadzących spotkanie.

< wstecz