Grupa ds. edukacji

Grupa powstała w celu wypracowania sposobów umożliwienia nabywania wiedzy i kształtowania określonych cech i umiejętności związanych z ekonomią społeczną  przez osoby uczące się na różnych etapach edukacji. W skład grupy wchodzą przedstawiciele podmiotów bezpośrednio związanych z ekonomią społeczną  takich  jak OWES-y a także, co bardzo istotne przedstawiciele uczelni wyższych. Przewodniczącym grupy ds. edukacji jest Pan Maciej Ławrynowicz.

Raport z działalności grupy - 2015 r.

Treść raportu jest do pobrania - RAPORT
 
Na chwilę obecną obszar edukacji ES  nie jest włączony w system edukacji, a jego wdrażanie powinno odbywać się również na poziomie  edukacji prowadzonej w społecznościach lokalnych z  wykorzystaniem:
Gminnych Rad Polityki Społecznej, zarzadzaniem strategicznym w gminach, animacji OWES, możliwości realizacji projektów innowacyjnych, wykorzystaniem gotowych programów edukacyjnych, nawiązaniem kontaktów z nauczycielami przedsiębiorczości, aktywności i projektów Banków Spółdzielczych i  projektów gimnazjalnych w szkołach.
 
Działania edukacja muszą kierować się w dwóch obszarach: edukowanie menadżerów i kadr, a także otoczenia, które może wykorzystać  ES w swojej pracy (na przykład pracowników OPS).
 
Edukacja w zakresie ES na poziomie regionu powinna odbywać się poprzez wdrożenie regionalnego programu kształcenia dla nauczycieli uwzględniającego:
 
Upowszechnianie programu ORE, Powiązanie z wolontariatem, Powiązanie z kształceniem nauczycieli, Szkolenie nauczycieli, Współpraca z lokalnymi organizacjami, Wdrażanie rozwiązań edukacyjnych na temat ES powinno być realizowane spójnie w ramach trzech ścieżek:
 
- mikroanimacji,
 
- budowania partnerstw,
 
- rozwiązań systemowych
< wstecz