Grupa ds. edukacji

Grupa powstała w celu wypracowania sposobów umożliwienia nabywania wiedzy i kształtowania określonych cech i umiejętności związanych z ekonomią społeczną  przez osoby uczące się na różnych etapach edukacji. W skład grupy wchodzą przedstawiciele podmiotów bezpośrednio związanych z ekonomią społeczną  takich  jak OWES-y a także, co bardzo istotne przedstawiciele uczelni wyższych. Przewodniczącym grupy ds. edukacji jest Pan Maciej Ławrynowicz.

Programy edukacyjne - materiały

Rozwój ES związany  jest z szerokim spektrum działań zmierzających do upowszechnienia wiedzy na jej temat.  

Wiedza o  ES  to rozwijanie wiedzy o systemie pomocy i integracji społecznej, w tym placówek, podmiotów i instytucji.  Edukacja o ES służy rozwijaniu umiejętności niezbędnych do podejmowania aktywności  w podmiotach ekonomii społecznej, w tym m.in. wolontariatu, pracy, oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczości i inicjatywy w zakresie podejmowanych działań integracyjnych, inkluzyjnych i prozatrudnieniowych. Pozwala dostarczyć wiedzę i kształtować postawy umożliwiające pracę w podmiotach ekonomii społecznej lub założenie podmiotu ekonomii społecznej i rozwijać umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pracy.

Czytaj więcej: Programy edukacyjne - materiały