Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej - cz. 2

 

Prezentujemy Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej działających na terenie naszego województwa. Katalog prezentuje podmioty działające w różnorodnych branżach, celem promocji wśród lokalnych samorządów i mieszkańców. W wersji tradycyjnej (wydruk) katalog zostanie przesłany do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego.

 

KATALOG

< wstecz