Społecznie odpowiedzialne zamówienia w Polsce

 

 

        Przedstawiamy analizę dotyczącą społecznie odpowiedzialnych zamówień w Polsce wraz z rekomendacjami. Poruszamy w niej tematykę zamówień w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych jak i zamówień do kwoty 30.000 euro. Analiza zawiera prezentację stosowania dobrych praktyk w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień oraz koncepcję ich rozwoju.

Zachęcamy do zapoznania się z pozycją

 
< wstecz