Warsztat z zakresu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych

9 marca br. w Kramsku odbyło się szkolenie/warsztat z zakresu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Kilkudziesięcioosobowa grupa uczestników reprezentowała gminy Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Konin, Poznań. Prowadzący szkolenie pan Marcin Drzewiecki poruszał zagadnienia związane z prawem zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem stosowania klauzul społecznych. Omówił szczegółowo wybrane zapisy ustawy wraz z interpretacją Krajowej Izby Odwoławczej.  Już w trakcie szkolenia odpowiadał na liczne pytania z sali, a także konsultował konkretne sprawy zgłaszane przez zainteresowanych uczestników.

Szkolenie jest jednym z kilku, które będą przeprowadzone w gminach, które wcześniej, w ramach inwentaryzacji samorządów stosujących społecznie odpowiedzialne zamówienia, zgłaszały chęć uczestnictwa, ale także w innych zainteresowanych tematem wielkopolskich gminach, miastach czy powiatach.

Kolejne szkolenie odbędzie się w 18.03.2016 w Krotoszynie i 21.03.2016 w Śremie.

 

Szkolenie/warsztat organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim" współfinansowanego z Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

< wstecz