A- A A+

Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się również do strony internetowej wielkopolskaes.pl

 Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies dla poszczególnych przeglądarek:

Firefox

Chrome

Internet Explorer

Opera

 

Deklaracja dostępności

Dostępność strony internetowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://wielkopolskaes.pl/.

Data publikacji nowej wersji strony: 01.02.2019

Data aktualizacji: 23.09.2019

Strona internetowa Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, gdyż zawiera teksty, zdjęcia, dokumenty oraz filmy, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia, stąd:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część dokumentów w formacie PDF jest zeskanowana, co może utrudniać odczyt przez czytniki dla osób niewidomych,
  • zdjęcia nie posiadają podpisów i tekstów alternatywnych,

Data sporządzenia: 23.09.2021

Data aktualizacji: 30.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta MazurekTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (61) 858 45 20 lub do sekretariatu na numer telefonu (61) 85 67 300. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

Dostępność wejścia
Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Nowowiejskiego. Przy wejściu z ulicy drzwi otwierane ręcznie na zewnątrz. Przed wejściem stopień. Z lewej strony jest podjazd wykonany z materiału antypoślizgowego, umożliwiający wjazd wózkiem lub wejście osobie z niepełnosprawnością ruchową. Dodatkowo zapewniono dostęp alternatywny: po lewej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek wzywający pracownika ochrony do pomocy przy wejście/wjeździe do budynku.  Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy ROPS tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

Dostępność parkingu
Przed budynkiem przy ul. Nowowiejskiego są dostępne 2 ogólnodostępne miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo, przy ulicy Nowowiejskiego oraz przy Placu Wolności, znajduje się 6 ogólnodostępnych wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność budynku
W budynku mieści się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz w ramach jego struktury jako zadanie zlecone Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny. Na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia znajduje się recepcja i ochrona. Przejście możliwe jest przez dwie skrzydłowe bramki oraz rozsuwane szklane drzwi. Za szklanymi drzwiami, po prawej stronie znajduje się winda. Winda zapewnia możliwość przemieszczania się po wszystkich kondygnacjach budynku. Dla osób niedowidzących drogę do windy wyznaczają wypukłe oznaczenia poziome w kolorze żółtym umieszczone na podłodze. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zlokalizowany jest na II, III i IV piętrze.

Sekretariat ROPS znajduje się na II piętrze. Po wyjściu z windy należy udać się korytarzem w lewo – dla osób niedowidzących drogę od windy do Sekretariatu wyznaczają wypukłe oznaczenia poziome w kolorze żółtym umieszczone na podłodze. Sekretariat mieści się po prawej stronie. Drzwi wejściowe są drewniane z klamką, którą trzeba nacisnąć, by je otworzyć. W godzinach pracy ROPS drzwi pozostają cały czas otwarte. Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny znajduje się na II piętrze na prawo od windy i schodów.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika punktu recepcji i ochrony oraz powiadomić go o konieczności udzielenia pomocy.

Na II i IV piętrze znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Część pomieszczeń posiada tabliczki na drzwiach z informacją w języku Braille’a dla osób niedowidzących. Dodatkowo na każdym piętrze na poręczach wytłoczono w języku Braille’a numery pięter.

Sala konferencyjno-szkoleniowa na II piętrze jest wyposażona w pętlę indukcyjną.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zapewnia możliwość korzystania w trakcie kontaktu z nami z pomocy wybranego tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) lub tłumacza – przewodnika.

Świadczenie to jest dla osób z niepełnosprawnościami bezpłatne. Prosimy o zgłoszenie chęci skorzystania z tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w sekretariacie ROPS drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie (61 8567 300).

Respektujemy również prawo osób ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi do skorzystania w kontakcie z nami z pomocy osoby przybranej. Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę doświadczającą trudności w komunikowaniu się w celu ułatwienia jej porozumienia i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w naszym Ośrodku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.