System ekonomii społecznej - projekty krajowe

Na system ekonomii społecznej osadzony w finansowaniu ze środków unijnych składają się projekty realizowane na poziomie krajowym oraz regionalnym, tak jak projekt WCES.

Projekty realizowane na poziomie krajowym mają za cel wypracowanie ram systemowych dla rozwoju Ekonomii Społecznej. Najważniejsze inicjatywy to tzw. projekt 1.19 - Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz  tzw. projekt 1.46 - Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej.

 

Projekt 1.19 Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

 
Projekt „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji promocji i integracji społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś realizowany od lipca 2009 r. do grudnia 2013 r.

 

Liderem partnerstwa jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL), instytucją inicjującą – Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Obok lidera w skład partnerstwa, wyłonionego przez CRZL w drodze otwartego konkursu, wchodzą:

  1. Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA
  2. Fundacja Fundusz Współpracy (FFW)
  3. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE)
  4. Instytut Spraw Publicznych (ISP)
  5. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, działający przez jednostkę pozawydziałową
    Małopolską Szkołę Administracji Publicznej (MSAP)
  6. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Regionalne Centrum UNDP w Bratysławie
  7. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP)

Projekt oparty jest na partnerstwie kompetencji, co oznacza, że każdy partner wnosi w jego realizację kluczowe umiejętności merytoryczne oraz swoje wieloletnie doświadczenie.

Czytaj więcej: System ekonomii społecznej - projekty krajowe

Biblioteka ekonomii społecznej

Biblioteka ekonomii społecznej
Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami zamieszczonymi na portalu www.ekonomiaspoleczna.pl. Jest to zbiór  publikacji, których tematyką jest ekonomia społeczna, spółdzielczość, przedsiębiorczość społeczna, działalność gospodarcza organizacji pozarządowych, inicjatywy lokalne, partycypacja społeczna i inne pokrewne tematy. Publikacje mają swoje wersje elektroniczne, do których podane są linki.

 

Biblioteka dostępna pod adresem:

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/610047;jsessionid=245AB8F16CDDE5EF64F51D6B1BFA2CCA

Półrocznik ekonomia społeczna

Półrocznik "Ekonomia Społeczna"

Zapraszamy do lektury półrocznika "Ekonomia Społeczna" - czasopisma wydawanego przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Podstawowym celem tego periodyku jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej.
Na łamach półrocznika "Ekonomia Społeczna" są prezentowane zarówno artykuły naukowe, raporty z badań, jak i inne teksty zawierające omówienia, analizy inicjatyw i rozwiązań adresowanych do środowiska ekonomii społecznej. Atutem tego czasopisma jest łączenie prac o charakterze akademickim (pochodzących z różnych ośrodków akademickich) z głosami praktyków reprezentujących środowiska eksperckie. W chwili obecnej udostępniony jest trzeci numer czasopisma, w którym wśród kluczowych pytań stawianych przez Autorów pojawiają się te dotyczące istoty i celu pomocy.

Periodyk jest dostępny bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie www.ekonomiaspoleczna.msap.pl

Za: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/index.php?option=com_content&;task=view&id=50&Itemid=52