Raport z badania podmiotów reintegracyjnych (CIS/KIS/ZAZ/WTZ/spółdzielni socjalnych)

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania monitoringowego sektora  ekonomii społecznej oraz jakości wsparcia i efektów działania w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej podmiotów ekonomii społecznej ze wskazaniem rekomendacji dla systemu monitoringu.

W niniejszym badaniu skupiono się na problematyce reintegracji społecznej w podmiotach ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym. W szczególności celem było zdiagnozowanie przebiegu procesu reintegracji społeczno-zawodowej w poszczególnych typach PES i uzyskaniu użytecznych w tym zakresie rekomendacji, a także operacjonalizacja efektu integracyjnego wraz z rekomendacjami w zakresie monitoringu efektów integracyjnych w podmiotach sektora ekonomii społecznej. Produktem badania jest także narzędzie pomiaru efektu integracyjnego.

Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. "Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W załącznikach raport oraz broszura zawierająca skrócone wyniki badania.

< wstecz