Badania Obserwatorium Integracji Społecznej

 

Działania OIS mają przyczynić się do:

-  monitorowania zjawisk i problemów społecznych występujących w regionie,
-  gromadzenia danych nt. problemów społecznych występujących w środowiskach lokalnych, które będą mogły być wykorzystywane w opracowywaniu lokalnych
strategii rozwiązywania problemów społecznych,
-  poszukiwania rozwiązań systemowych na poziomie krajowym,
-  monitorowania działalności instytucji sprzyjających aktywnej integracji,
-  analizy skuteczności realizowanych projektów i stosowanych form pomocy przez instytucje aktywnej integracji,
-  zebrania i udostępnienia istniejących opracowań, raportów, danych dotyczących aktywnej integracji,
-  upowszechniania innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej,
-  upowszechniania informacji nt. realizowanych w regionie projektach.


Raporty z badań realizowanych na zlecenie OIS dostępne są na stronie:

http://rops.poznan.pl/badania-spoleczne/

< wstecz