Raport z badania podmiotów reintegracyjnych (CIS/KIS/ZAZ/WTZ/spółdzielni socjalnych)

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania monitoringowego sektora  ekonomii społecznej oraz jakości wsparcia i efektów działania w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej podmiotów ekonomii społecznej ze wskazaniem rekomendacji dla systemu monitoringu.

Czytaj więcej: Raport z badania podmiotów reintegracyjnych (CIS/KIS/ZAZ/WTZ/spółdzielni socjalnych)

Klaster jako sposób organizacji podnoszący konkurencyjność podmiotów ekonomii społecznej - Analiza wraz z rekomendacjami

Podmioty ekonomii społecznej mogą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku świadczonych usług korzystając z różnych form kooperacji funkcjonujących w gospodarce od lat. Jedną z takich form są klastry, czyli grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą.

Czytaj więcej: Klaster jako sposób organizacji podnoszący konkurencyjność podmiotów ekonomii społecznej -...

Raport - Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej

Zapraszamy do zapoznania z raportem "Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej, w tym szczególnie efektywności i skutecznego działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES, ROPS, WUP, PES, JST.

Raport