Podmioty ekonomii społecznej w Wielkopolsce

  1. Spółdzielnie socjalne - najbardziej aktualny katalog spółdzielni znajduje się na stronie Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych - http://www.ozrss.pl/kwie.htm
    Katalog jest na bieżąco aktualizowany.
  2. Centra Integracji Społecznej - najbardziej aktualny katalog CIS znajduje się na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - http://www.poznan.uw.gov.pl/web/guest/rejestry_i_wykazy?p_p_id=Portlet_Content_Details_WAR_wuwportlet_INSTANCE_GJDx&;p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=&p_p_col_pos=4&p_p_col_count=5&_Portlet_Content_Details_WAR_wuwportlet_INSTANCE_GJDx_contentOid=ZW93dn4xZGYzMjhjZC1kMjc4LTE4ZTgtOWI4Yi00YjBlOTcxMTQwNmV%2BcGx%2BMTgxLjE%3D Katalog jest aktualizowany 2-3 razy do roku.
  3. Zakłady aktywności zawodowej, zakłady pracy chronionej, spółdzielnie inwalidów - najbardziej aktualny katalog CIS znajduje się na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - http://www.poznan.uw.gov.pl/web/guest/rejestry_i_wykazy?p_p_id=Portlet_Content_Details_WAR_wuwportlet_INSTANCE_GJDx&;;p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=&p_p_col_pos=4&p_p_col_count=5&_Portlet_Content_Details_WAR_wuwportlet_INSTANCE_GJDx_contentOid=ZW93dn4xZGYzMjhjZC1kMjc4LTE4ZTgtOWI4Yi00YjBlOTcxMTQwNmV%2BcGx%2BMTgxLjE%3D Katalog jest aktualizowany 2-3 razy do roku.
  4. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą - wartościowym źródłem informacji może być z pewnością baza danych NGO prowadzących dzialalność gospodarczą prowadzona przez Stowarzyszenie Klon- Jawor - http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&;kryt_nazwa=&kryt_miasto=&kryt_woj=15&kryt_typ_instyt_multi=110&baza=99&szukanie=zaawans1

 

 

< wstecz