Półrocznik ekonomia społeczna

Półrocznik "Ekonomia Społeczna"

Zapraszamy do lektury półrocznika "Ekonomia Społeczna" - czasopisma wydawanego przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Podstawowym celem tego periodyku jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej.
Na łamach półrocznika "Ekonomia Społeczna" są prezentowane zarówno artykuły naukowe, raporty z badań, jak i inne teksty zawierające omówienia, analizy inicjatyw i rozwiązań adresowanych do środowiska ekonomii społecznej. Atutem tego czasopisma jest łączenie prac o charakterze akademickim (pochodzących z różnych ośrodków akademickich) z głosami praktyków reprezentujących środowiska eksperckie. W chwili obecnej udostępniony jest trzeci numer czasopisma, w którym wśród kluczowych pytań stawianych przez Autorów pojawiają się te dotyczące istoty i celu pomocy.

Periodyk jest dostępny bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie www.ekonomiaspoleczna.msap.pl

Za: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/index.php?option=com_content&;task=view&id=50&Itemid=52

< wstecz